Интерактивните киоски са изключително нов и модерен начин да представите динамично и интерактивно мултимедийно съдържание на вашите ученици. Системата за управление на съдържанието позволява на ръководствата на училищата да предоставят актуална и полезна информация на своите ученици в интересен и интерактивен вид. Навременната, добре изглеждаща информация на киоските в училището ви кара да изглеждате адекватно в 21-ви век и ви позволява да реагирате в реално време на променящия се свят в и извън училището. Ученици, учители и родители ще бъдат винаги информирани за дейността на училището. Това, което показвате, е ограничено само от количеството съдържание, което можете да си представите и създадете, а учениците с радост и удоволствие приемат и използват всяко подобно иновативно устройство. Това поколение е свикнало да получава информацията по дигитален път и очаква да открие това и в училището си. 

В много от българските университети и в някои училища последните години заработиха тези обществени информационни терминали – киоски. Те подобряват в голяма степен комуникацията между академичния състав на училището и самите ученици като им предоставят много и полезна информация във вид, подходящ за съвременното дигитално поколение. Ето каква информация може да се предоставя чрез тях:

ПЪЛНИ ГРАФИЦИ И СПРАВКИ ЗА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Само с няколко докосвания с пръст на дисплея на киоска всеки ученик може да провери своята седмична програма, разпределението по кабинети, разписанието на учебните часове и всички останали графици.

УЧИЛИЩЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Лесен и удобен достъп на всеки до правилника за дейността на училището, схемата на училището, класните стаи и класните ръководители, педагогическия състав, телефонен указател и календар на училището.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Всички събития от живота на училището може да се визуализират на дисплея на киоска и чрез тъч-дисплея да се получава цялата информация за тях – олимпиади, танцови прояви, срещи на клубове, родителски срещи, спортни мероприятия, набиране на средства, концерти и т.н.

Ето как използват своя киоск в Средно Училище за Европейски Езици "Свети Константин-Кирил Философ" в Русе - това е информацията, която в реално време - в точно този момент се предоставя на учениците:

Ето как използват своя киоск в Средно Училище "Св. св. Кирил и Методий" в Белослав:

Ето и в реално време информацията, която се визуализира на самостоятелно-стоящия киоск пред входа на Професионалната Гимназия по Икономика и Управление "Елиас Канети" - Русе (киоскът е с вертикален дисплей):